Đã sống ở Đức với giấy phép cư trú tạm thời và tìm cách ở lại an cư vĩnh viễn? hãy tìm hiểu làm thế nào để được cấp visa cư trú vĩnh viễn và có các yêu cầu nào để được định cư cho một chuyên gia lành nghề?

Giấy phép định cư mở ra nhiều cánh cửa. Bạn có thể sống với các thành viên gia đình của bạn ở Đức mà không có hạn chế. Hơn nữa, bạn có thể có được việc làm hoặc tự làm chủ tự kinh doanh.

Giấy phép định cư cho các chuyên gia lành nghề.

Theo Đạo luật cư trú của Đức, bạn được coi là một người chuyên nghiệp lành nghề, khi bạn thuộc một trong những loại người sau đây:
Những người đã hoàn thành khóa đào tạo nghề (Bài 18 AufenthG Đạo luật cư trú của Đức )

Những người đã hoàn thành khóa đào tạo học thuật (Bài 18 (1) AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) hoặc chủ thẻ xanh EU )

Các nhà nghiên cứu quốc tế theo Chỉ thị (EU) 2016/801 (Phần 18d AufenthG Đạo luật cư trú của Đức )

Các yêu cầu mà các chuyên gia có trình độ cần phải thực hiện để được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn là gì?

Bạn đã có giấy phép cư trú theo các Mục 18a, 18b hoặc 18d AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) trong ít nhất bốn năm.

Bạn có thể trang trải chi phí sinh hoạt mà không cần sử dụng tiền công của Đức .

Bạn đã trả ít nhất 48 tháng đóng góp bắt buộc hoặc tự nguyện cho quỹ bảo hiểm hưu trí theo luật định.

Bạn đang làm đúng công việc chuyên môn mà bạn được đào.

Bạn có đủ kiến thức về ngôn ngữ tiếng Đức (cấp độ B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)) cũng như kiến thức về trật tự pháp lý và xã hội, lối sống của người Đức. Điều này có thể được chứng minh bằng cách vượt qua bài kiểm tra “ cuộc sống ở đức”.
Bạn có đủ không gian sống cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, hãy đặt lịch hẹn tại cơ quan người nước ngoài hay cơ quan ngoại kiều gần nhất để xin giấy phép định cư. Tìm hiểu tại Cơ quan nước ngoài những tài liệu cá nhân cần phải nộp.

Xin lưu ý: Trong một số trường hợp, giấy phép định cư có thể được cấp theo các điều kiện thuận lợi. Điều này được áp dụng cho các loại người sau đây:
• Chủ thẻ xanh EU

• Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc dạy nghề ở Đức

• Chuyên gia có trình độ cao

• Người làm ăn kinh doanh

Giấy phép định cư cho chủ thẻ xanh EU.

Nếu bạn là chủ thẻ EU Blue, bạn có thể yêu cầu xin giấy phép định cư theo Giáo phái. 18c (2) AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) . Các yêu cầu sau đây được áp dụng:
• Bạn đã được tuyển dụng theo đúng chuyên môn được đào tạo trong ít nhất 33 tháng, trong đó bạn đã đóng góp hàng tháng cho quỹ bảo hiểm hưu trí theo luật định.

• Bạn có một chứng nhận cơ bản tiếng Đức (cấp độ A1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)). Đối với những người có thể cung cấp bằng chứng về các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức ở cấp độ B1, thời gian cần thiết là 33 tháng có thể giảm xuống còn 21 tháng.

• Bạn có kiến thức cơ bản về trật tự pháp lý và xã hội ở Đức. Điều này có thể được chứng minh bằng cách vượt qua bài kiểm tra “Cuộc sống ở Đức” .

• Bạn có thể cung cấp bằng chứng về không gian sống đầy đủ.

Thị thực định cư cho những người đã hoàn thành đào tạo đại học hoặc dạy nghề ở Đức.

Bạn đã hoàn thành đại học hoặc dạy nghề ở Đức chưa? Các điều kiện đặc biệt cũng áp dụng cho bạn khi nộp đơn xin giấy phép định cư.
• Bạn đã có giấy phép cư trú cho mục đích làm việc với tư cách là một người chuyên nghiệp đủ điều kiện trong vòng ít nhất 2 năm (Giấy phép cư trú theo các Mục 18a, 18b hoặc 18d AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức)).

• Bạn đang làm công việc theo đúng chuyên môn được đào tạo.

• Bạn đã trả vào quỹ bảo hiểm hưu trí theo luật định trong 24 tháng.

• Bạn có đủ kiến thức về ngôn ngữ tiếng Đức (cấp độ B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)) cũng như kiến thức về trật tự pháp lý và xã hội và lối sống của người Đức. Điều này có thể được chứng minh bằng cách vượt qua bài kiểm tra “Cuộc sống bằng tiếng Đức” .

• Bạn có thể cung cấp bằng chứng về không gian sống đầy đủ.

Giấy phép định cư cho các chuyên gia có trình độ cao.

Trong các trường hợp riêng lẻ, các chuyên gia có trình độ cao có thể nhận được giấy phép định cư theo Mục 18c (3) AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) ngay lập tức mà không cần phải dành thời gian đầu tiên ở Đức.
Ví dụ: nếu bạn là nhà khoa học có kiến thức kỹ thuật đặc biệt hoặc giáo viên ở vị trí cấp cao, bạn có thể xin giấy phép định cư ngay khi vào Đức.
Quan trọng:
• Bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng về đào tạo học thuật
• Phải chính xác khi cho rằng bạn có thể hòa nhập với lối sống của người Đức và chi phí sinh hoạt của bạn sẽ được chi trả mà không phải sử dụng các quỹ công cộng.
Đó là một ý tưởng tốt để thu thập các tài liệu cần thiết trước khi vào Đức để có thể ngay lập tức có được giấy phép định cư cho bạn.

Giấy phép định cư cho chủ doanh nghiệp.

Nếu bạn đã có giấy phép cư trú cho việc kinh doanh theo quy định của phần. 21 AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) trong ba năm, bạn có thể yêu cầu xin giấy phép định cư (Phần 21 (4) AufenthG (Đạo luật cư trú của Đức) ). Để có được giấy phép định cư, bạn phải thực hiện các yêu cầu sau:
• Tại thời điểm nộp đơn, bạn là người có giấy phép cư trú hợp lệ cho phép bạn tự kinh doanh.

• Bạn đang tự làm chủ doanh nghiệp thành công.

• Bạn có thể cung cấp bằng chứng rằng bạn và các thành viên gia đình của bạn có thể trang trải vĩnh viễn chi phí sinh hoạt.

Chi phí xin giấy phép định cư tại Đức.

Xin giấy phép định cư có liên quan đến các khoản phí khác nhau tùy theo loại công việc được đề cập. Nói chung, việc xin giấy phép định cư tốn 113 EUR. Nếu bạn tự làm, chi phí cho hồ sơ xin định cư diện kinh doanh là 124 EUR. Các chuyên gia có trình độ cao được yêu cầu phải trả 147 EUR để xin giấy phép định cư.